FLY SCREEN

Tay cầm Mỏng Bay

Phù hợp với :

  • Cửa sổ Mở Quay
  • Cửa Đi Mở Quay
  • Cửa sổ Hất Ngoài
  • Cửa Đi Mở Trong

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Được trau chuốt đến từng chi tiết cuối cùng